Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2024-06-20 ( Imieniny: Bogny, Rafaeli)

Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie - Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta
 • po śmierci pacjenta osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym oraz osobie bliskiej na zasadach określonych w ustawie

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia z zapewnieniem możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • przez sporządzenie kopii, wyciągu, odpisu lub wydruku;
 • poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie sądów i organów władzy publicznej, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych

Podstawa udostępniania dokumentacji medycznej

Podstawą udostępnienia dokumentacji medycznej jest wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (plik PDF) złożony przez podmiot uprawniony w dowolny sposób. Wniosek można złożyć w Archiwum lub innej komórce organizacyjnej szpitala osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Wniosek można także wysłać pocztą na adres szpitala lub pocztą elektroniczną na adres: archiwum@poliklinika.net.

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki z uwzględnieniem czasu niezbędnego do jej przygotowania oraz weryfikacji osoby uprawnionej do odbioru dokumentacji medycznej

W przypadku udostępnienia w formie elektronicznej (przesłanie na e-maila wskazanego we wniosku o udostępnienie), dokumentację przekazuje się poprzez przesłanie plików zawierających zaszyfrowane informacje wraz z hasłem zabezpieczającym te pliki przesłanym odrębnym kanałem komunikacji

Osobisty odbiór dokumentacji medycznej przez podmiot uprawniony odbywa się w Archiwum

Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej wymaga formy pisemnej z podaniem przyczyny odmowy

Opłaty

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku oraz za udostępnienie dokumentacji na informatycznym nośniku danych nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie oraz w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ) i z postępowaniem prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego.

Koszty udostępnienia kopii dokumentacji naliczane są według Cennika opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, a także opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Regulaminu Organizacyjnego SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.)

Archiwum

jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 tel. (89) 89 539 8782, 539 8783, 539 8652.

Autor: Agnieszka Kowalska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-11-28 13:58przez: Agnieszka Kowalska
Opublikowano:2019-11-28 12:59przez: Gabriel Bertolassi
Zmodyfikowano:2023-12-06 12:58przez: Admin
Podmiot udostępniający: SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie
Odwiedziny:11824

Rejestr zmian

 • [2023-12-06 12:58:27]AdminAktualizacja informacji
 • [2023-12-06 12:57:34]AdminAktualizacja informacji
 • [2023-10-05 09:01:57]AdminZmiana nazwy szpitala
 • [2023-06-02 10:35:38]Gabriel BertolassiAktualizacja dokumentu

Banery/Logo