Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2023-09-26 ( Imieniny: Cypriana, Justyny)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie - Rada społeczna

Rada społeczna

Do zadań rady społecznej należy:

 1. przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:
  • zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu,
  • zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Zakład powyżej jednostkowej warości początkowej wynoszącej 20 000 zł,
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu i innych związanych ze zmianami statutu Zakładu,
  • przyznawania kierownikowi Zakładu nagród;
 2. przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, na jego wniosek, opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z kierownikiem Zakładu;
 3. przedstawianie kierownikowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
  • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • rocznego sprawozdania finansowego, w tym w zakresie planu inwestycyjnego,
  • kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji,
  • podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty;
 4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Zakład,
 5. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 6. uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
 7. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zakładu.

Skład Rady Społecznej:

 • Iwona Arent - Przewodnicząca Rady
 • nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
 • nadbryg. Tomasz Komoszyński Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie
 • gen. bryg. SG Robert Inglot Komendant Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
 • ppłk Jarosław Stawski Z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Olsztyn
 • lek. Ewa Renata Zakrzewska przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Iwona Kacprzak przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Jan Harhaj przedstawiciel Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Sylwia Jaskulska przedstawiciel Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Jarosław Sarnowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
 • dr inż. Wiesław Jastrzębski Dyrektor Gabinetu Rektora UWM
 • Maja Milewska Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia MSWiA

Autor: Kamila Królik-Baumann

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-12-21 10:18przez: Kamila Królik-Baumann
Opublikowano:2015-12-21 09:29przez: Gabriel Bertolassi
Zmodyfikowano:2023-01-17 09:28przez: Gabriel Bertolassi
Podmiot udostępniający: SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
Odwiedziny:7332

Rejestr zmian

 • [2023-01-17 09:28:44]Gabriel Bertolassizmiana składu Rady Społecznej
 • [2023-01-17 09:27:53]Gabriel Bertolassizmiana składu Rady Społecznej

Banery/Logo