Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2022-12-06 ( Imieniny: Dionizji, Leontyny)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie - Rada społeczna

Rada społeczna

Do zadań rady społecznej należy:

 1. przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:
  • zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu,
  • zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Zakład powyżej jednostkowej warości początkowej wynoszącej 20 000 zł,
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zakładu i innych związanych ze zmianami statutu Zakładu,
  • przyznawania kierownikowi Zakładu nagród;
 2. przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, na jego wniosek, opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z kierownikiem Zakładu;
 3. przedstawianie kierownikowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
  • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • rocznego sprawozdania finansowego, w tym w zakresie planu inwestycyjnego,
  • kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji,
  • podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty;
 4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Zakład,
 5. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 6. uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
 7. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zakładu.

Skład Rady Społecznej:

 • Zdzisława Barbara Tołwińska - Przewodnicząca
 • Ryszard Cecot - Przedstawiciel Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Sylwia Jaskulska - Przedstawiciel Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Iwona Kacprzak - Przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Jan Harhaj - Przedstawiciel Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • gen. bryg. SG Robert Inglot - Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
 • nadinsp. Tomasz Klimek - Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
 • dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM - prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • ppłk Jarosław Stawski - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie
 • dr Ewa Renata Zakrzewska - Przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej
 • nadbryg. Tomasz Komoszyński - Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

Autor: Kamila Królik-Baumann

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-12-21 10:18przez: Kamila Królik-Baumann
Opublikowano:2015-12-21 12:52przez: Artur Guzewicz
Podmiot udostępniający: SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
Odwiedziny:6933

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo