Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatorów do Laboratorium wraz z dostawą odczynników i testów laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz systemu zamkniętego do pobierania krwi. ZPZ-74/12/17

Olsztyn, 24.04.2018r. 

24 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatorów do Laboratorium wraz z dostawą odczynników i testów laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz systemu zamkniętego do pobierania krwi. ZPZ-74/12/17

Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu: Wdrożenie usług e-zdrowie poprzez rozbudowę systemu informatycznego w SP ZOZ MSWIA Z W-MCO w Olsztynie, ZPZ-15/03/18

Ogłoszenie o zamówieniu

24 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu: Wdrożenie usług e-zdrowie poprzez rozbudowę systemu informatycznego w SP ZOZ MSWIA Z W-MCO w Olsztynie, ZPZ-15/03/18

Udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Klinicznym Radioterapii, Poradni Radioterapii i Dziale Radioterapii wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz  pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Klinicznym Radioterapii, Poradni Radioterapii i Dziale Radioterapii wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego

20 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Klinicznym Radioterapii, Poradni Radioterapii i Dziale Radioterapii wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Poradni Ginekologicznej

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Poradni Ginekologicznej

20 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Poradni Ginekologicznej

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologicznym i Ginekologii Onkologicznej oraz Poradni Ginekologicznej wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologicznym i Ginekologii Onkologicznej oraz Poradni Ginekologicznej wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego

20 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologicznym i Ginekologii Onkologicznej oraz Poradni Ginekologicznej wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego

Przetarg nieograniczony „Rozbudowa sieci informatycznej SP ZOZMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie w formule zaprojektuj i wybuduj” ZPZ - 03/01/18

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

20 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony „Rozbudowa sieci informatycznej SP ZOZMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie w formule zaprojektuj i wybuduj” ZPZ - 03/01/18

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków dezynfekcyjnych

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków dezynfekcyjnych

19 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków dezynfekcyjnych

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przeglądów technicznych i serwisu urządzeń dźwigowych zainstalowanych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

19 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przeglądów technicznych i serwisu urządzeń dźwigowych zainstalowanych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

Przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń operacyjnych i odzieży ochronnej jednorazowego uzytku. ZPZ-07/02/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

19 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń operacyjnych i odzieży ochronnej jednorazowego uzytku. ZPZ-07/02/18

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych SP ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie ZPZ – 13/02/18

Olsztyn 19.04.2018 r.

19 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych SP ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie ZPZ – 13/02/18