Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Nabór na stanowisko Młodszy Asystent Fizyki Medycznej

Dyrektor SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

ogłasza nabór na stanowisko:

Młodszy Asystent Fizyki  Medycznej

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko Młodszy Asystent Fizyki Medycznej

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę fizyki medycznej albo w trakcie specjalizacji w Pracowni Fizyki Medycznej

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę fizyki medycznej albo w trakcie specjalizacji w Pracowni Fizyki Medycznej

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę fizyki medycznej albo w trakcie specjalizacji w Pracowni Fizyki Medycznej

Udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz pełnienie funkcji lekarza kierującego Oddziałem Klinicznym Chirurgii Onkologicznej

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz pełnienie funkcji lekarza kierującego Oddziałem Klinicznym Chirurgii Onkologicznej

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz pełnienie funkcji lekarza kierującego Oddziałem Klinicznym Chirurgii Onkologicznej

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu technicznego Sterylizatora parowego AS-669 WPA sn 262

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu technicznego Sterylizatora parowego AS-669 WPA sn 262

Zapytanie ofertowe na wykonanie naprawy strzykawki automatycznej CT9000ADV sn CI1209B009 oraz strzykawki OptiVantage sn CI05B503

20 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na wykonanie naprawy strzykawki automatycznej CT9000ADV sn CI1209B009 oraz strzykawki OptiVantage sn CI05B503

Zapytanie ofertowe na zakup modułu AMMS Patomorfolog

ZAPYTANIE OFERTOWE

19 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na zakup modułu AMMS Patomorfolog

Przetarg nieograniczony na usługę opieki serwisowej nad oprogramowaniem komputerowym InfoMedica/AMMS, ZPZ-20/04/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

19 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na usługę opieki serwisowej nad oprogramowaniem komputerowym InfoMedica/AMMS, ZPZ-20/04/18

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Oddziale Klinicznym Radioterapii

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Oddziale Klinicznym Radioterapii

18 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Oddziale Klinicznym Radioterapii