Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych. ZPZ-66/11/16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

23 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych. ZPZ-66/11/16

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych. ZPZ-60/10/16

Olsztyn, 20.01.2017r

20 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych. ZPZ-60/10/16

Zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty. Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów i odczyników histopatologicznych - ZPZ-68/12/16.

ZPZ-68/12/16             Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów i odczynników histopatologicznych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

20 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty. Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów i odczyników histopatologicznych - ZPZ-68/12/16.

Zapytanie ofertowe na dostawę żarówek medycznych

20 stycznia 2017
Zapytanie ofertowe na dostawę żarówek medycznych

20 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na dostawę żarówek medycznych

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na weryfikacji opracowanych dokumentów dotyczących monitorowania i raportowania uzyskanego efektu ekologicznego za lata 2016, 2017 oraz 2018

20.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na weryfikacji opracowanych dokumentów dotyczących monitorowania i raportowania uzyskanego efektu ekologicznego za lata 2016, 2017 oraz 2018 projektu zrealizowanego przez SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

20 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na weryfikacji opracowanych dokumentów dotyczących monitorowania i raportowania uzyskanego efektu ekologicznego za lata 2016, 2017 oraz 2018

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnychw Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii.

20 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przez lekarza specjalistę w zakresie radiologii

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych. ZPZ-70/12/16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZRJ OFERTY

 

19 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych. ZPZ-70/12/16

Zapytanie ofertowe na dostawę środków kontrastowych

Zapytanie ofertowe

19 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na dostawę środków kontrastowych

wykonywanie badań laboratoryjnych przez diagnostę laboratoryjnego w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w zakresie odczytu mielogramów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych przez diagnostę laboratoryjnego 
w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w zakresie odczytu mielogramów 

W tekście dokumentu pt. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert pojawiła się omyłka słowna 
- zamiast słowa "odczyt mikrogramów" powinno być "odczyt mielogramów"
prosimy o uwzględnienie zmian w składanych przez Państwa ofertach
17 stycznia 2017
Czytaj więcej o: wykonywanie badań laboratoryjnych przez diagnostę laboratoryjnego w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w zakresie odczytu mielogramów

Wykonywanie usług przez młodszego asystenta w Pracowni Cytologii i Histopatologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na wykonywanie usług przez młodszego asystenta w Pracowni Cytologii i Histopatologii

16 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Wykonywanie usług przez młodszego asystenta w Pracowni Cytologii i Histopatologii