Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. ZPZ-20/03/17

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

24 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. ZPZ-20/03/17

Zapytanie ofertowe na usługę odbioru i transportu zwłok pacjentów zmarłych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

Olsztyn, 21.04.2017r.

21 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na usługę odbioru i transportu zwłok pacjentów zmarłych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

Zapytanie ofertowe na dostawę narzędzi chirurgicznych do wykonywania procedur plastycznych

Olsztyn, dnia 20.04.2017r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al.  Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

21 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na dostawę narzędzi chirurgicznych do wykonywania procedur plastycznych

Zapytanie ofertowe na usługę naprawy wanien do masażu wirowego kończyn dolnych

Olsztyn, dnia 21.04.2017r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al.  Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

21 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na usługę naprawy wanien do masażu wirowego kończyn dolnych

Zapytanie ofertowe na usługę wymiany zaślepek w kolumnie sufitowej Dräger

Olsztyn, dnia 21.04.2017r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al.  Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

21 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na usługę wymiany zaślepek w kolumnie sufitowej Dräger

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu technicznego sterylizatora STERRAD 100S

Olsztyn, dnia 21.04.2017r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al.  Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

21 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu technicznego sterylizatora STERRAD 100S

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie. ZPZ-07/02/17

21 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie. ZPZ-07/02/17

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę gastroenterologa w Poradni Gastroenterologicznej

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę gastroenterologa w Poradni Gastroenterologicznej

21 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę gastroenterologa w Poradni Gastroenterologicznej

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologa w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologa w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

21 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologa w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Dziale Radioterapii, Oddziale Radioterapii i Poradni Radioterapii

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Dziale Radioterapii, Oddziale Radioterapii i Poradni Radioterapii

21 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radioterapii onkologicznej w Dziale Radioterapii, Oddziale Radioterapii i Poradni Radioterapii