Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Zamówienia Publiczne

Menu dla: Zamówienia Publiczne

Uwaga!!! Postępowania przetargowe i podprogowe wszczęte po dniu 14 listopada 2018 r. prowadzone będą za pośrednictwem platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

Zamówienia Publiczne ogłoszone przed datą 05-01-2016 wraz z ich rozstrzygnięcaiami dostępne są na stronie archiwalnej BIP pod adresem http://biparchiwum.poliklinika.net

Autor: admin

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-01-05 10:14:06przez: admin
Opublikowano:2016-01-05 00:00:00przez: Gabriel Bertolassi
Podmiot udostępniający: SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
Odwiedziny:59035

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.