Konkurs na stanowisko: Przełozonej Pielęgniarek

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 stycznia 2020

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

ogłasza

KONKURS

Na stanowisko

Przełożonej pielęgniarek

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 20.07.2011 r. (Dz.U. Nr. 151 poz. 896) oraz złożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 06.02.2012 r. (Dz. U. Nr 12 poz. 182), z późniejszymi zmianami.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do 31.01.2020 r. w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem, adresem i telefonem nadawcy oraz dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek”

i przesłać na adres:

SP ZOZ MSWiA z W-MCO

al. Wojska Polskiego 37

10-228 Olsztyn

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie do 29.02.2020 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie ul. V Wileńskiej Brygady AK 14K.

 

Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie
Data utworzenia:2020-01-20
Data publikacji:2020-01-20
Osoba sporządzająca dokument:Jolanta Worgul
Osoba wprowadzająca dokument:Joanna Kodrycka
Liczba odwiedzin:739