Nabór na stanowisko Magazynier

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lipca 2018

Dyrektor SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

ogłasza nabór na stanowisko:

Magazynier

Dokumenty należy składać:
w zaklejonej kopercie z dopiskiem
„Nabór na stanowisko Magazynier
w Kancelarii SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
lub przesłać pocztą na adres Szpitala
w terminie do dnia 17.07.2018 r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie ochronioną

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie
Data utworzenia:2018-07-11
Data publikacji:2018-07-11
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Michałowska
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:910